Sklepy

Víno se nedělá ve sklepě, ale na vinici. To znamená velký důraz na kvalitu hroznů. Veškeré hrozny zpracováváme v naší provozovně v Hluku. Prvním krokem je co nejrychlejší sklizeň a doprava hroznů do provozovny v Hluku. Dalším důležitým krokem je pomletí a odstopkování hroznů. V závislosti na odrůdě, ročníku a zdravotním stavu hroznů necháváme rmut nakvášet z důvodů uvolnění většího množství aromatických látek.

U bílých hroznů 4 až 24 hodin. Poté je rmut šetrně lisován v pneumatickém lisu. Mošt je následně samovolně odkalen a pokud je to nutné je zakvašen čistou kulturou kvasinek. U modrých hroznů rmut kvasí ve vinifikátorech 14 až 25 dnů při teplotě 30°C.

Po alkoholové fermentaci je víno převezeno do sklepů v Kroměříži a uloženo ke zrání do dubových sudů. Vína v sudech zrají do jarních měsíců, kdy jsou následně filtrována a předložena na SZPI k zatřídění. Jediné přípravky, které používáme je co nejmenší množství SO2 a bentonit k odstranění bílkovin.

Nepoužíváme žádné krášlící, čiřící ani stabilizační přípravky. Na celý proces výroby dohlíží Liturgický dozor určený Českou Biskupskou Konferencí.